Marie R.Miyashiro

Założycielka i prezeska Elucity Network Inc. – firmy doradczo-szkoleniowej wykorzystującej w swoich działaniach program oparty na empatii. Od 1985 roku doradza przedsiębiorstwom z listy Fortune 500, organizacjom non profit, uniwersytetom i agencjom rządowym w USA oraz Azji.

W 2004 roku Miyashiro opracowała model Jasności Zintegrowanej (JaZ). Jest to proces, w którym wyniki najnowszych badań nad zdolnością or – ganizacji do trwałego funkcjonowania na najwyższym poziomie zostają przetworzone w model działania opartego na uwzględnieniu potrzeb. JaZ pozwala zaspokoić zarówno potrzeby jednostek, jak i całych organi – zacji. Dzięki wykorzystaniu narzędzi Porozumienia bez Przemocy możli – we staje się wprowadzenie empatii w środowisku pracy.