Miki Kashtan

Wizjonerka „niemożliwego” świata bez przemocy. Współzałożycielka kalifornijskiego związku Porozumienia bez Przemocy Bay NVC.

Główna konsultantka w Center for Efficient Collaboration. Autorka kilku książek oraz Convergent Facilitation – unikalnego sposobu podejmowania decyzji nawet w dużych grupach, opartego na zasadach Porozumienia bez Przemocy. Wierzy, że skoro możliwe jest to w skali grup, jest też możliwe na skalę globalną.
Pomogła już setkom ludzi efektywnie współpracować, m.in. w sektorze nonprofit, korporacjach, społecznościach i agencjach rządowych.
Towarzyszy ludziom na drodze przejmowania wizjonerskiego przywództwa i tworzenia przyszłości, która służy wszystkim. Pokazuje, jak:
:: wzmacniać w sobie postawę „bezprzemocy” (ang. nonviolence),
:: transformować obrazy wroga, które najczęściej mamy wobec oponentów i które blokują nas w szukaniu rozwiązań uwzględniających nie tylko nas, ale także ich,
:: zapraszać oponentów do tego, by stali się współpracownikami i razem wypracowywali wizję dobrą dla wszystkich zainteresowanych,
:: upewnić się, że świat można zmieniać na lepsze bez przemocy, uwzględniając wszystkich, których zmiana dotyczy,
:: tworzyć wspólną dla wszystkich wizję lepszego świata,
:: skąd zdobywać motywację, nadzieję i energię do wspierania siebie i innych we wprowadzaniu takiej wizji w życie.
Polecamy jej inspirujący blog (po angielsku) The Fearless Heart.