Liv Larsson

Mediatorka, edukatorka i trenerka Porozumienia bez Przemocy.

Napisała 20 książek popularyzujących idee Marshalla Rosenberga, w tym dwie dla dzieci.

Jej zainteresowania skupiają się głównie na wpływie wstydu na nasze życie wewnętrzne.