Richard Schwartz

Jako twórca Systemu Wewnętrznej Rodziny, powołał do życia The Center for Self Leadership, który organizuje szkolenia na całym świecie.

Licencjonowany terapeuta rodzin i par. Po uzyskaniu doktoratu w 1980 roku rozpoczął długoletnią współpracę z Instytutem Badań nad Młodzieżą w departamencie psychiatrii University of Illinois-Chicago College of Medicine, a także z Instytutem Rodzinnym Northwestern University, uzyskując tytuł starszego wykładowcy. Poświęcił ponad 30 lat służeniu rodzinom i osobom targanym konfliktami. Autor i współautor siedmiu książek, w tym najpowszechniej czytanego w USA tekstu o terapii rodzinnej, i ponad 60 artykułów naukowych. Jest również dumnym ojcem trzech cudownych córek.