Wstyd, złość i poczucie winy – dzwonki alarmowe

Dla kogo?

  • każdego, kto pragnie zrozumieć siebie i z innej perspektywy spojrzeć na doświadczanie trudnych uczuć: złości, wstydu i poczucia winy, zarówno przez siebie samego, jak i przez innych
  • tych, którzy chcą poznać konstruktywne narzędzia umożliwiające radzenie sobie z trudnymi uczuciami
  • osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat Porozumienia bez Przemocy
  • terapeutów, którzy wspierają klientów borykających się z własną złością oraz poczuciem wstydu i winy

 

O czym?

Liv Larsson zauważa, że kultura dominacji, w jakiej żyjemy, utrudnia nam radzenie sobie ze złością, wstydem i poczuciem winy. Podkreśla, że funkcjonowanie w schemacie myślowym opartym na kategoriach: dobre/złe, ma rację/nie ma racji, powinien/nie powinien, zasługuje/nie zasługuje – odbierają nam wolność wyboru i negatywnie wpływają na nasz dobrostan. Przedstawia w formie Kompasu Potrzeb cztery strategie, którymi się posługujemy, by uniknąć wstydu: wycofanie się z relacji, obwinianie siebie, buntowanie się przeciwko normom i powinnościom oraz krytykowanie innych.

Autorka proponuje, by spojrzeć na trudne uczucia z perspektywy Porozumienia bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication) – idei opracowanej przez Marshalla Rosenberga – i potraktować je jako dzwonki alarmowe, które sygnalizują niezaspokojone potrzeby. Umożliwi to transformację tych trudnych uczuć, co w efekcie przyniesie nam lepszy kontakt z sobą samym oraz poprawę jakości relacji z innymi ludźmi.

 

Dodatkowe zalety książki:

  • przystępny język;
  • przykłady zaczerpnięte z autopsji oraz doświadczeń z pracy z innymi;
  • szczegółowo opisane kroki procesów transformacji trudnych uczuć;
  • ćwiczenia do samodzielnego wykonania.

 

O autorce:

Liv Larsson pochodzi ze Szwecji. Jest certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy (NVC), mediatorką i edukatorką. Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku prowadzi seminaria i warsztaty, dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami z różnymi grupami społecznymi – mediatorami ONZ, pracownikami socjalnymi i i rodzicami. Zdobywała swoje umiejętności na szkoleniach prowadzonych przez Marshalla Rosenberga, twórcy idei Porozumienia bez Przemocy. Jej zainteresowania skupiają się głównie na wpływie uczucia wstydu na nasze życie wewnętrzne. Od czasu, gdy Liv została mamą, jest szczególnie zainteresowana odkrywaniem konstruktywnych sposobów na radzenie sobie z dziecięcym wstydem.

Jest autorką lub współautorką 20 książek dotyczących PbP, w tym trzech adresowanych do dzieci. Wiele z tych pozycji zostało przetłumaczonych na inne języki. W Polsce do tej pory ukazały się następujące pozycje: Porozumienie bez Przemocy w mediacjach, Jak być trzecią stroną w konflikcie (2009), Porozumienie bez Przemocy w związkach: zbadaj swoje relacje (2011) oraz Wdzięczność. Najtańszy bilet do szczęścia (2011).

 

Liv Larsson
40
Wstyd, złość i poczucie winy – dzwonki alarmowe
Odczytywanie i transformacja trudnych uczuć z perspektywy Porozumienia bez Przemocy
Ilska, skuld & skam, tre sidor av samma mynt
2010
Ksymena Klemińska
Porozumiewajmy się (DU sp. z o.o. & Fundacja Miejsce Ludzi)
2020
978-83-961307-2-3
247
A5