Terapia Somatyczna Systemu Wewnętrznej Rodziny – Somatic IFS

Z książki wiele skorzystają osoby, które:

 • są zainteresowane poszerzaniem swojej wiedzy i rozwojem kompetencji w obszarze terapii Systemu Wewnętrznej Rodziny (IFS)
 • poszukują podejścia terapeutycznego uwzględniającego ciało
 • traktują umysł, psychikę i ciało człowieka jako nierozerwalną całość
 • chcą poznać praktyki wspierające pracę z ciałoumysłem (świadomość somatyczna, świadome oddychanie, radykalny rezonans, uważny ruch, dostrojony dotyk)
 • dążą do budowania relacji pomiędzy JA, częściami i ciałem
 • szukają sposobów na ucieleśnianie energii JA
 • pragną rozwijać własną integralność oraz dobrostan emocjonalny i fizyczny

 

Susan McConnell to amerykańska psycholożka, psychoterapeutka i doświadczona trenerka IFS, w którego rozwój wniosła niebagatelny wkład, będąc członkinią chicagowskiej grupy terapeutek i terapeutów działającej pod egidą Richarda Schwartza w latach dziewięćdziesiątych, kiedy ten udoskonalał swój model. Susan dokumentowała prowadzone przez niego szkolenia, opracowywała oparte na doświadczaniu ćwiczenia, a także została jedną z pierwszych osób uczących IFS. W oparciu o swoje doświadczenia zawodowe oraz wiedzę zdobytą na studiach pielęgniarskich i w wielu szkołach terapeutycznych, nakierowanych na pracę z ciałem, McConnell skonceptualizowała odgałęzienie modelu Schwartza, które nazwała Somatic IFS. Ta Terapia Somatyczna Systemu Wewnętrznej Rodziny powstała dzięki połączeniu elementów zaczerpniętych z Hakomi, integracji strukturalnej, terapii czaszkowo-krzyżowej, psychoterapii sensomotorycznej oraz filozofii buddyjskiej. Opiera się na założeniu, że umysł, ciało i psychika są ze sobą nierozerwalnie połączone, a do uzdrawiania zranień emocjonalnych i skutków traumy przyczynia się korzystanie z pięciu praktyk wplecionych w klasyczny proces IFS. Takie podejście ułatwia budowanie ugruntowanej relacji pomiędzy osobą prowadzącą terapię a tą, która z niej korzysta; a także umożliwia pojawienie się w nich obu stanu Ucieleśnionego JA, którego nacechowana ciekawością, spokojem i współczuciem energia jest uznawana w modelu IFS za czynnik uzdrawiający.
Więcej: www.embodiedself.net.

 

Treści, jakie autorka zawarła w swojej książce:

 • stanowią kompendium wiedzy na temat Terapii Somatycznej Systemu Wewnętrznej Rodziny (Somatic IFS);
 • zawierają szczegółowy opis pięciu praktyk uwzględniających ciało w procesie terapeutycznym
 • pomagają – dzięki zamieszczonym przykładowym sesjom oraz ćwiczeniom – uczyć się integrowania tych praktyk z klasycznym procesem IFS;
 • wzbogacają wiedzę na temat roli doświadczeń z okresu płodowego i wczesnodziecięcego oraz rozwijają kompetencje w obszarze pracy z nimi;
 • umożliwiają odczytywanie zapisanych w ciele historii części poprzez kierowanie uwagi na doznania fizyczne – SOMATYCZNA ŚWIADOMOŚĆ;
 • wspierają korzystanie z bogactwa, jakie kryje w sobie – ŚWIADOMY ODDECH;
 • podkreślają rangę umiejętności współbrzmienia z tym, co przynosi ze sobą klient czy klientka – RADYKALNY REZONANS;
 • zachęcają do uważności na gesty i ruchy wykonywane przez osobę, która zgłosiła się na terapię – UWAŻNY RUCH;
 • nawołują do posługiwania się wyobrażonym lub rzeczywistym dotykiem, uznając go za istotny czynnik terapeutyczny – DOSTROJONY DOTYK;
 • zapraszają do prowadzenia procesu terapeutycznego z uważnością, a także uwzględnieniem i zaopiekowywaniem własnych części, dzięki czemu pojawia się więcej przestrzeni dla systemu wewnętrznego klientki lub klienta
 • umożliwiają pracę własną nad budowaniem relacji ze osobistym ciałoumysłem.

 

 

 

Susan McConnell
69
Terapia Somatyczna Systemu Wewnętrznej Rodziny – Somatic IFS
Świadomość ciała, oddech, rezonans, ruch i dotyk w praktyce
Somatic Internal Family Systems Therapy. Awareness, Breath, Resonance, Movement and Touch in Practice
2020
Maria Wasążanka, Ajka Duda
Miejsce Ludzi
2022
978-83-961870-6-2
314
153x228 mm