Frank G. Anderson

Psychiatra, psychoterapeuta, wykładowca. Pasjonuje go nauczanie psychoterapii integrującej IFS z neurobiologią. Angażuje się w szerzenie idei pokoju na świecie i niesienie pomocy ofiarom traumatycznych wydarzeń.