System Wewnętrznej Rodziny dla Profesjonalistów i nie tylko. Warsztaty wprowadzające.

SWR (IFS) Wprowadzenie do terapii systemowej dra Richarda Schwartza

SWR – System Wewnętrznej Rodziny
IFS – Internal Family Systems

Wprowadzenie do terapii systemowej dra Richarda Schwartza dla profesjonalistów – (psycho)terapeutów, pedagogów szkolnych i coachów oraz dla osób zainteresowanych głębokim rozwojem osobistym.

Co to jest SWR?

SWR – System Wewnętrznej Rodziny, to metoda stworzona przez dra Richarda Schwartza, według której ludzka osobowość składa się z wielu części, które żyją w naszym wnętrzu, porozumiewają się lub kłócą tak, jak to dzieje się w rodzinie.

Podstawowe założenie SWR mówi o tym, że w centrum każdego z nas znajduje się JA – niepodatne na zranienia, pełne uważności, ciekawości i życzliwości. Współpraca z JA to bezpieczna i skuteczna droga do uleczenia części, które powstały w dzieciństwie a dzisiaj – przynajmniej niektóre – zachowują się w sposób ekstremalny. Wykształcenie tych części było konieczne kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu i wtedy odgrywały one niezwykle ważną rolę – a teraz czasem przeszkadzają, szczególnie jeśli pojawiają się w każdym aspekcie życia (np. „Kontroler”, „Krytyk wewnętrzny”). SWR pomaga nam usłyszeć i zrozumieć te części zamiast tłumić je czy zwalczać.

Ceny

:: 26-27 listopada 2021, Poznań - cena od 300 zł do 1000 zł

:: Klienci indywidualni: od 400 do 1000 zł

:: Firmy: od 590 do 1000 zł

:: Szkoły, przedszkola: od 450 do 1000 zł
Szkoły, przedszkola i inne podmioty które maja prawo do zwolnienia z vat z tyt. Ust vat art. 43 ust pkt 29 c (tj. usługa zostanie opłacana co najmniej w 70% z środków publicznych) publicznych

:: Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 300 do 1000 zł

:: dostępne 78% miejsc

:: Wymagana bezzwrotna zaliczka w kwocie od 50 do 100 zł


nasza polityka cenowa

Terminy

Poznań, Jeżyce

14,5 godz. zajęć, dokładne godziny bliżej terminu warsztatów

:: Klienci indywidualni: od 400 do 1000 zł

:: Firmy: od 590 do 1000 zł

:: Szkoły, przedszkola: od 450 do 1000 zł

:: Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 300 do 1000 zł

:: dostępne 78% miejsc

:: Wymagana bezzwrotna zaliczka w kwocie od 50 do 100 zł