ROZMOWY NAPRAWCZE czyli przepraszanie po żyrafiemu

Warsztaty w oparciu o NVC

opis: wkrótce

Ceny

:: 17-18 lutego 2023, Poznań - cena od 370 zł do 1000 zł

:: Klienci indywidualni: od 470 do 1000 zł

:: Firmy: od 660 do 1000 zł

:: Szkoły, przedszkola: od 520 do 1000 zł
Szkoły, przedszkola i inne podmioty które maja prawo do zwolnienia z vat z tyt. Ust vat art. 43 ust pkt 29 c (tj. usługa zostanie opłacana co najmniej w 70% z środków publicznych) publicznych

:: Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 370 do 1000 zł

:: dostępne 82% miejsc

:: Wymagana bezzwrotna zaliczka w kwocie od 78 do 150 zł


nasza polityka cenowa

Terminy

Poznań, ul. Sienkiewicza 6/12

I dzień 9-16.30, II dzień 9-16.30


:: Klienci indywidualni: od 470 do 1000 zł

:: Firmy: od 660 do 1000 zł

:: Szkoły, przedszkola: od 520 do 1000 zł

:: Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 370 do 1000 zł

:: dostępne 82% miejsc

:: Wymagana bezzwrotna zaliczka w kwocie od 78 do 150 zł