ROZMOWY NAPRAWCZE czyli przepraszanie i wybaczanie po żyrafiemu

Warsztaty w oparciu o NVC

Przeprowadzenie rozmowy z kimś, komu trudno z naszymi wyborami – bez względu na to, czy towarzyszy nam wtedy spokój, czy dopada poczucie winy – wymaga wysokiego poziomu „zostawalności”, czyli zdolności do zostania, bycia z tym, co jest. Sprawy mogą być małe i duże, np. kawa wylana na czyjś rysunek, przekazana dalej informacja, która miała być poufna, krzyk na młodego lub dorosłego ukochanego ssaka, spóźnienie się na spotkanie, odmowa zakupu telefonu, kart pokemon, psa (czegokolwiek), romans, rozwiązanie umowy o pracę... 

Podczas warsztatów

  • przyjrzymy się, jak zwiększać naszą pojemność tak, aby choć kilka minut być w stanie pomieścić, przyjąć, usłyszeć uczucia i potrzeby zarówno drugiego człowieka, jak i własne, zamiast usprawiedliwiać się, wpadać w botyzm („bo ty zawsze...”) czy chorobę Leona („ale on...”, „gdyby nie ona”);
  • porozmawiamy z tymi aspektami nas, które przejmują odpowiedzialność za to, jak inni się czują;
  • porównamy, jak wpływa na nas wyrażanie i przyjmowanie przeprosin oraz żalu;
  • zobaczymy naprawczą grę ról, czyli proces przyjmowania i wyrażenia żalu w jakiejś starej, większej sprawie.


Warunek uczestnictwa: co najmniej 4 dni warsztatowe z Porozumienia bez Przemocy (Ja+Ty)

Ceny

:: 14-15 grudnia 2023, Poznań - cena od 430 zł do 1000 zł

:: Klienci indywidualni: od 530 do 1000 zł

:: Firmy: od 730 do 1000 zł

:: Szkoły, przedszkola: od 590 do 1000 zł
Szkoły, przedszkola i inne podmioty które maja prawo do zwolnienia z vat z tyt. Ust vat art. 43 ust pkt 29 c (tj. usługa zostanie opłacana co najmniej w 70% z środków publicznych) publicznych

:: Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 430 do 1000 zł

:: dostępne 13% miejsc

:: Wymagana bezzwrotna zaliczka w kwocie od 80 do 120 zł


nasza polityka cenowa

Terminy

ostatnie wolne miejsca

Poznań, ul. Sienkiewicza 6/12

orientacyjnie I dzień 9.30-17.00, II dzień 9-16.30


:: Klienci indywidualni: od 530 do 1000 zł

:: Firmy: od 730 do 1000 zł

:: Szkoły, przedszkola: od 590 do 1000 zł

:: Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 430 do 1000 zł

:: dostępne 13% miejsc

:: Wymagana bezzwrotna zaliczka w kwocie od 80 do 120 zł