PRZEKONANIA I PRZYSIĘGI oraz ICH TRANSFORMACJA

Warsztaty łączące Porozumienie bez Przemocy i System Wewnętrznej Rodziny

Przekonania, to wyobrażeniaidee, jakie mamy o sobie, o innych oraz o życiu, np. Jak ja nie zrobię, to nikt nie zrobi. Nikt nie zrobi tak dorze, jak ja. Najpierw obowiązki, potem przyjemność. Trzeba być niezależnym finansowo.

Przysięgi, dużo cześciej nieuświadomione niż przekonania, mają w sobie „wszystko”, „już nigdy” lub „zawsze”, np. W mojej rodzinie nigdy nie będzie kłótni, Nigdy nie będę jak moja matka, Zrobię wszystko, aby nikt już nigdy nie śmiał się ze mnie i z dzieci tego świata...

Niektóre powstały na wskutek naszych osobistych doświadczeń, inne odziedziczyliśmy po ważnych dla nas osobach.

Jedne i drugie mają ogromny wpływ na nasze życi, pochodzą z innej epoki – z czasu dosa i nortona i jeśli nam nie służą, wymagają updatu – dzisiaj mamy windows.

Więcej szczegółów wkrótce