PRZEKONANIA I PRZYSIĘGI oraz ICH TRANSFORMACJA

Warsztaty łączące Porozumienie bez Przemocy i System Wewnętrznej Rodziny

Przekonania, to wyobrażeniaidee, jakie mamy o sobie, o innych oraz o życiu, np. Jak ja nie zrobię, to nikt nie zrobi. Nikt nie zrobi tak dorze, jak ja. Najpierw obowiązki, potem przyjemność. Trzeba być niezależnym finansowo.

Przysięgi, dużo cześciej nieuświadomione niż przekonania, mają w sobie „wszystko”, „już nigdy” lub „zawsze”, np. W mojej rodzinie nigdy nie będzie kłótni, Nigdy nie będę jak moja matka, Zrobię wszystko, aby nikt już nigdy nie śmiał się ze mnie i z dzieci tego świata...

Niektóre powstały na wskutek naszych osobistych doświadczeń, inne odziedziczyliśmy po ważnych dla nas osobach.

Jedne i drugie mają ogromny wpływ na nasze życi, pochodzą z innej epoki – z czasu dosa i nortona i jeśli nam nie służą, wymagają updatu – dzisiaj mamy windows.

Ceny

:: 14-15 kwietnia 2023, Poznań - cena od 370 zł do 1000 zł

:: Klienci indywidualni: od 470 do 1000 zł

:: Firmy: od 660 do 1000 zł

:: Szkoły, przedszkola: od 520 do 1000 zł
Szkoły, przedszkola i inne podmioty które maja prawo do zwolnienia z vat z tyt. Ust vat art. 43 ust pkt 29 c (tj. usługa zostanie opłacana co najmniej w 70% z środków publicznych) publicznych

:: Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 370 do 1000 zł

:: -


nasza polityka cenowa

Terminy

Poznań, ul. Sienkiewicza 6/12

orientacyjnie I dzień 9-16.30, II dzień 9-16.30


:: Klienci indywidualni: od 470 do 1000 zł

:: Firmy: od 660 do 1000 zł

:: Szkoły, przedszkola: od 520 do 1000 zł

:: Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 370 do 1000 zł

:: -