Mów do mnie normalnie!

Porozumienie bez Przemocy

,,Mów do mnie normalnie!!” … to warsztaty dla osób, które poznały idee Rosenberga, próbują ją wcielać w życie i… czasem zamiast obiecywanego kontaktu, przyczyniają się do reakcji alergicznej u odbiorców pieczołowicie przygotowanych żyrafich komunikatów.

Tak logiczny wzorzec –
1) obserwacja: ,,Gdy widzę…,
2) uczucie: to czuję…,
3) potrzeba: bo potrzebuję…
4) prośba: Czy zgodzisz się…?”
cudownie funkcjonujący na warsztatach, w życiu codziennym pobrzmiewa sztucznie.

Ceny

:: 24-25 czerwca 2023, Poznań - cena od 370 zł do 1000 zł

:: Klienci indywidualni: od 470 do 1000 zł

:: Firmy: od 660 do 1000 zł

:: Szkoły, przedszkola: od 520 do 1000 zł
Szkoły, przedszkola i inne podmioty które maja prawo do zwolnienia z vat z tyt. Ust vat art. 43 ust pkt 29 c (tj. usługa zostanie opłacana co najmniej w 70% z środków publicznych) publicznych

:: Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 370 do 1000 zł

:: dostępne 73% miejsc

:: Wymagana bezzwrotna zaliczka w kwocie od 80 do 120 zł


nasza polityka cenowa

Terminy

Poznań, ul. Sienkiewicza 6/12

I dzień 9.30-17.00, II dzień 9.30-17.00


:: Klienci indywidualni: od 470 do 1000 zł

:: Firmy: od 660 do 1000 zł

:: Szkoły, przedszkola: od 520 do 1000 zł

:: Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 370 do 1000 zł

:: dostępne 73% miejsc