Facylitacja Kręgów Naprawczych

KN jako metoda odpowiadania na konflikty w społecznościach

Czym są Kręgi Naprawcze?
Metoda Kręgów Naprawczych jest procesem do rozwiązywania konfliktów w społecznościach, grupach ludzi żyjących lub współpracujących ze sobą. Pośród wielu podejść do rozwiązywania konfliktów Kręgi Naprawcze urzekają swoją prostą formą, połączoną z jakością dialogu i zdefiniowanymi krokami. Wszystko, co niezbędne do poprowadzenia procesu, mieści się na kartce A4, a sam proces może być z powodzeniem poprowadzony przez kilkuletnie dziecko. Ogromną siłą Kręgów jest zaproszenie do rozwiązania konfliktu osób zaangażowanych bezpośrednio (w tradycyjnym rozumieniu: sprawca i ofiara) oraz wszystkich osób dotkniętych sprawą pośrednio, których zdanie zwyczajowo nie jest brane pod uwagę.

W ciągu dwóch dni zajęć:
:: poznasz genezę Kręgów Naprawczych i założenia tego procesu,
:: dowiesz się, z jakich kroków proces ten się składa
:: przećwiczysz prowadzenie poszczególnych elementów procesów Kręgów Naprawczych
:: zastanowisz się, jak założyć system Kręgów Naprawczych, tzn. jak zrobić z niego stały sposób reagowania na konflikty w twoim miejscu życia czy pracy.

Ceny

:: 9-10 grudnia 2023, Poznań - cena od 550 zł do 1000 zł

:: Klienci indywidualni: od 550 do 1000 zł

:: Firmy: od 750 do 1000 zł

:: dostępne 75% miejsc

:: Wymagana bezzwrotna zaliczka w kwocie od 80 do 120 zł


nasza polityka cenowa

Terminy

Poznań, ul. Sienkiewicza 6/12

orientacyjnie: I dzień 9.30-17.00, II dzień 9.30-17.00


:: Klienci indywidualni: od 550 do 1000 zł

:: Firmy: od 750 do 1000 zł

:: dostępne 75% miejsc

:: Wymagana bezzwrotna zaliczka w kwocie od 80 do 120 zł