Ty - zrozumieć innych

Porozumienie bez Przemocy moduł drugi

Te dwudniowe warsztaty są drugimi z cyklu ,,Ja-Ty-My”. Głównym tematem modułu ,,Ty” jest słuchanieempatia w rozumieniu twórcy Porozumienia, Marshalla Rosenberga. Polecam wszystkim, którzy uczestniczyli przynajmniej w 8h warsztatów z PbP.

Będziemy pracować na własnych przykładach
Porozumienie znajduje zastosowanie we wszystkich możliwych obszarach i najrozmaitszego typu relacjach: między rodzicami a dziećmi- także dorosłymi, między rodzeństwem, w związku, z kolegami, z szefową, z sąsiadką, ze współlokatorem…

Na warsztatach ,,Ty-zrozumieć drugą stronę’’:
:: poznamy różnicę między empatią, a innymi formami słuchania
:: będziemy w różny sposób słuchać trudnych oraz radosnych wiadomości
:: przećwiczymy ,,cztery kroki” w słuchaniu
:: zobaczymy, jak możemy radzić sobie ze szczególnie trudnymi dla nas komunikatami
:: porozmawiamy o tym, co to znaczy, że ,,zawsze mamy wybór”
:: nauczymy się słuchać milczenia,,nie” oraz ,,tak”któremu nie do końca ufamy.

Temat jest dla osób, które mają za sobą przynajmniej 8h warsztatów z Porozumienia bez Przemocy (z kimkolwiek).

Ceny

:: 27-28 sierpnia 2022, Poznań - cena od 295 zł do 1000 zł

:: Klienci indywidualni: od 395 do 1000 zł

:: Firmy: od 585 do 1000 zł

:: Szkoły, przedszkola: od 445 do 1000 zł
Szkoły, przedszkola i inne podmioty które maja prawo do zwolnienia z vat z tyt. Ust vat art. 43 ust pkt 29 c (tj. usługa zostanie opłacana co najmniej w 70% z środków publicznych) publicznych

:: Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 295 do 1000 zł

:: -


:: 24-25 września 2022, Poznań - cena od 320 zł do 1000 zł

:: Klienci indywidualni: od 420 do 1000 zł

:: Firmy: od 610 do 1000 zł

:: Szkoły, przedszkola: od 470 do 1000 zł
Szkoły, przedszkola i inne podmioty które maja prawo do zwolnienia z vat z tyt. Ust vat art. 43 ust pkt 29 c (tj. usługa zostanie opłacana co najmniej w 70% z środków publicznych) publicznych

:: Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 320 do 1000 zł

:: -


nasza polityka cenowa

Terminy

Polna 31/1

I dzień 9.30-17.30, II dzień 9.30-16.30

:: Klienci indywidualni: od 395 do 1000 zł

:: Firmy: od 585 do 1000 zł

:: Szkoły, przedszkola: od 445 do 1000 zł

:: Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 295 do 1000 zł

:: -

Polna 31/1

I dzień 9.30-17.30, II dzień 9.30-16.30

:: Klienci indywidualni: od 420 do 1000 zł

:: Firmy: od 610 do 1000 zł

:: Szkoły, przedszkola: od 470 do 1000 zł

:: Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 320 do 1000 zł

:: -