ONLINE System Wewnętrznej Rodziny dla PROFESJONALISTÓW i nie tylko. Warsztaty wprowadzające.

SWR (IFS) Wprowadzenie do terapii systemowej dra Richarda Schwartza dla profesjonalistów – (psycho)terapeutów, pedagogów szkolnych i coachów

online, 2-3 listopada 2021, I dzień-9-16.30, II dzień 9-16

Logowanie