ONLINE System Wewnętrznej Rodziny dla PROFESJONALISTÓW i nie tylko. Warsztaty wprowadzające.

SWR (IFS) Wprowadzenie do terapii systemowej dra Richarda Schwartza dla profesjonalistów – (psycho)terapeutów, pedagogów szkolnych i coachów

 

SWR – System Wewnętrznej Rodziny

IFS – Internal Family Systems

Wprowadzenie do terapii systemowej dra Richarda Schwartza dla profesjonalistów – (psycho)terapeutów, pedagogów szkolnych i coachów oraz dla osób zainteresowanych głębokim rozwojem osobistym

Co to jest SWR?

SWR – System Wewnętrznej Rodziny, to metoda stworzona przez dra Richarda Schwartza, według której ludzka osobowość składa się z wielu części, które żyją w naszym wnętrzu, porozumiewają się lub kłócą tak, jak to dzieje się w rodzinie.

 

Podstawowe założenie SWR mówi o tym, że w centrum każdego z nas znajduje się JA – niepodatne na zranienia, pełne uważności, ciekawości i życzliwości. Współpraca z JA to bezpieczna i skuteczna droga do uleczenia części, które powstały w dzieciństwie a dzisiaj – przynajmniej niektóre – zachowują się w sposób ekstremalny. Wykształcenie tych części było konieczne kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu i wtedy odgrywały one niezwykle ważną rolę – a teraz czasem przeszkadzają, szczególnie jeśli pojawiają się w każdym aspekcie życia (np. „Kontroler”, „Krytyk wewnętrzny”). SWR pomaga nam usłyszeć i zrozumieć te części zamiast tłumić je czy zwalczać.

 

Praca metodą Systemu Wewnętrznej Rodziny

:: umożliwia nawiązanie empatycznego, pełnego delikatności kontaktu z własnym wnętrzem

:: wspiera w drodze do porozumienia się z JA, nienaruszonym centrum każdego człowieka, i tworzy więź pomiędzy JA a częściami

:: wita wszystkie nasze części, wsłuchuje się w nie, w duchu poszanowania odkrywa ich historie

:: wyzwala części ze starych, ciążących im ról i tym samym z nieaktualnych, szkodliwych wzorców zachowań

:: łączy ludzi z ich naturalną życiową energią, wspierając przywództwo JA oraz zdolność do samoleczenia.

Długoterminowo

:: wspomaga wewnętrzny system w zachowaniu harmonii i równowagi

:: wzmacnia zaufanie, współczucie, jasność, spokój i przywiązanie do samego siebie i innych ludzi.

 

Dla kogo są te warsztaty?

Te warsztaty stworzone są z myślą o profesjonalistach, którym idea części i zdrowego centrum jest być może znana z innych podejść i ciekawi są protokołów SWR-u. Są raczej dla osób mających doświadczenie w głębokiej pracy z innymi niż dla tych, którzy w taką drogę się udają. Te dwa dni mogą stanowić cenne uzupełnienie, inspiracje – na pewno NIE są wystarczające, by od natychmiast, bez dalszych ćwiczeń, wprowadzić pełne protokoły SWR-u do własnej praktyki zawodowej.

 

Podczas warsztatów

:: przedstawimy podstawowe założenia SWR

:: dowiemy się, jak dochodzi wg SWR-u do powstania ekstremalnych części

:: zobaczymy, jak zastosować techniki SWR, aby wejść w kontakt z częściami i je zrozumieć

:: wypróbujemy wybrane elementy protokołu SWR-u, towarzysząc innym.

Wszystko na przykładach własnych wewnętrznych systemów (nie wyobrażonych klientów).

 

Warsztaty odbywają się na platformie Zoom.
Na około tydzień przed terminem warsztatów zapisani uczestnicy otrzymają maila ze szczegółowymi informacjami logistycznymi i materiałami dydaktycznymi. 

 

Ceny

:: 18 stycznia - 5 lutego 2024, online - cena od 430 zł do 1000 zł

:: Klienci indywidualni: od 530 do 1000 zł

:: Firmy: od 730 do 1000 zł

:: Szkoły, przedszkola: od 590 do 1000 zł
Szkoły, przedszkola i inne podmioty które maja prawo do zwolnienia z vat z tyt. Ust vat art. 43 ust pkt 29 c (tj. usługa zostanie opłacana co najmniej w 70% z środków publicznych) publicznych

:: Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 430 do 1000 zł

:: dostępne 85% miejsc

:: Wymagana bezzwrotna zaliczka w kwocie od 80 do 120 zł


nasza polityka cenowa

Terminy

szczegóły bliżej terminu

18 stycznia 9.00-16.15, 23 stycznia 9.00-14.00, 5 lutego 17.00-19.45

:: Klienci indywidualni: od 530 do 1000 zł

:: Firmy: od 730 do 1000 zł

:: Szkoły, przedszkola: od 590 do 1000 zł

:: Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 430 do 1000 zł

:: dostępne 85% miejsc

:: Wymagana bezzwrotna zaliczka w kwocie od 80 do 120 zł