Tytuł Termin Cena 1 Cena 2 Cena 3 Cena 4 Wolne miejsca Uwagi
ONLINE PRZEKONANIA I PRZYSIĘGI oraz ICH TRANSFORMACJA 23-24 IX '21 360 - 1000 440 - 1000 550 - 1000 260 - 1000 dostępne 17% miejsc GODZINY I dzień-9-16.30, II dzień 9-16
WARSZTATY ONLINE My – zatańczyć dialog 30 IX - 1 X '21 360 - 1000 440 - 1000 550 - 1000 260 - 1000 dostępne 23% miejsc GODZINY I dzień-9-16.30, II dzień 9-16
Ciężary spoza systemu - interaktywny wykład 7 X '21 40 52 dostępne 98% miejsc GODZINY 19.00 - 21.00
Ciężary spoza systemu - interaktywny wykład 7 X '21 40 52 dostępne 100% miejsc GODZINY 19.00-21.00
WARSZTATY ONLINE System Wewnętrznej Rodziny dla PROFESJONALISTÓW i nie tylko. Poziom I. 2-3 XI '21 400 - 1000 450 - 1000 590 - 1000 300 - 1000 dostępne 84% miejsc GODZINY I dzień-9-16.30, II dzień 9-16
WARSZTATY ONLINE Ja - zrozumieć siebie 4-5 XI '21 320 - 1000 370 - 1000 510 - 1000 220 - 1000 dostępne 90% miejsc GODZINY I dzień-9-16.30, II dzień 9-16
System Wewnętrznej Rodziny dla Profesjonalistów i nie tylko. Poziom I. 26-27 XI '21 400 - 1000 450 - 1000 590 - 1000 300 - 1000 dostępne 100% miejsc UWAGA! Warsztaty odbywają się stacjonarnie, jednak jeśli sytuacja epidemiczna i względy bezpieczeństwa nam na to nie pozwolą, będą one przesunięte na inny termin.
ONLINE SWR – System Wewnętrznej Rodziny - poziom II 30 XI - 2 XII '21 400 - 1000 450 - 1000 590 - 1000 300 - 1000 - GODZINY 1 DZIEŃ: 9-16 2 DZIEŃ: 9.30-12.45 3 DZIEŃ: 9.30-12.45
Ja – zrozumieć siebie 3-4 XII '21 320 - 1000 370 - 1000 510 - 1000 220 - 1000 dostępne 100% miejsc UWAGA! Warsztaty odbywają się stacjonarnie, jednak jeśli sytuacja epidemiczna i względy bezpieczeństwa nam na to nie pozwolą, będą one przesunięte na inny termin.
Ty - zrozumieć innych 16-17 XII '21 320 - 1000 370 - 1000 510 - 1000 220 - 1000 dostępne 89% miejsc UWAGA! Warsztaty odbywają się stacjonarnie, jednak jeśli sytuacja epidemiczna i względy bezpieczeństwa nam na to nie pozwolą, będą one przesunięte na inny termin.

O ile nie jest (w uwagach) zaznaczone inaczej:

:: warsztaty współorganizowane są przez DU sp. z o.o. oraz Fundację Miejsce ludzi,

:: odbywają się w Poznaniu,

:: prowadzi je Agnieszka Pietlicka

Wszystkie podane w poniższej tabeli kwoty to tzw. widełki. Jakakolwiek zostanie wybrana w podanych widełkach kwota, jest to dla Użytkownika kwota końcowa, przy czym ceny 1, 2 i 4, proponowane w ramach działalności statutowej przez Fundację, netto = brutto; cena 3, proponowana przez spółkę DU, zawiera podatek VAT 23%. Wszystkie ceny są w polskich złotych

cena 1 = dla osób indywidulanych

cena 2 = dla pracowników szkół, przedszkoli i instytucji publicznych

cena 3 = dla pracowników przedsiębiorstw

cena 4 = osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia

Więcej informacji na temat naszej polityki cenowej tutaj.

Jeśli wybieracie się na któreś poznańskie warsztaty, to TUTAJ znajdziecie wybór miejsc na lunch