Tytuł Termin Cena 1 Cena 2 Cena 3 Cena 4 Wolne miejsca Uwagi
Ja – zrozumieć siebie 1-2 IV '23 420 - 1000 470 - 1000 610 - 1000 320 - 1001 dostępne 15% miejsc I dzień 09.30-17.00, II dzień 09.30-17.00
PRZEKONANIA I PRZYSIĘGI oraz ICH TRANSFORMACJA 14-15 IV '23 470 - 1000 520 - 1000 660 - 1000 370 - 1000 - orientacyjnie godziny I dzień 9-16.30, II dzień 9-16.30
System Wewnętrznej Rodziny dla Profesjonalistów - warsztaty pogłębiające 20-21 IV '23 470 - 1000 520 - 1000 660 - 1000 370 - 1000 dostępne 63% miejsc godziny orientacyjne: I dzień 9-16.30, II dzień 9-16.30
My – zatańczyć dialog 11-12 V '23 470 - 1000 510 - 1000 660 - 1000 370 - 1000 - orientacyjnie: I dzień 9-16.30, II dzień 9-16.30
Uczucia DZWONKI ALARMOWE (złość i poczucie winy z NVC i trochę IFS) 13-14 V '23 470 - 1000 520 - 1000 660 - 1000 370 - 1000 dostępne 39% miejsc orientacyjnie godziny: I dzień 9-16.30, II dzień 9-16.30
Ja – zrozumieć siebie 25-26 V '23 420 - 1000 470 - 1000 610 - 1000 320 - 1000 dostępne 73% miejsc I dzień 09.30-17.00, II dzień 9.00-16.30
Ty - zrozumieć innych 27-28 V '23 420 - 1000 470 - 1000 610 - 1000 320 - 1000 dostępne 62% miejsc godziny: I dzień 9.30-17.00, II dzień 9.00-16.30
„Transformacja złości, poczucia winy, wstydu oraz przekonań z Porozumieniem bez Przemocy i Systemem Wewnętrznej Rodziny” 5 dni w Bornem Sulinowie 18-22 VII '23 1100 1430 dostępne 57% miejsc

O ile nie jest (w uwagach) zaznaczone inaczej:

:: warsztaty współorganizowane są przez DU sp. z o.o. oraz Fundację Miejsce ludzi,

:: odbywają się w Poznaniu,

:: prowadzi je Agnieszka Pietlicka

Wszystkie podane w poniższej tabeli kwoty to tzw. widełki. Jakakolwiek zostanie wybrana w podanych widełkach kwota, jest to dla Użytkownika kwota końcowa, przy czym ceny 1, 2 i 4, proponowane w ramach działalności statutowej przez Fundację, netto = brutto; cena 3, proponowana przez spółkę DU, zawiera podatek VAT 23%. Wszystkie ceny są w polskich złotych

cena 1 = dla osób indywidulanych

cena 2 = dla pracowników szkół, przedszkoli i instytucji publicznych

cena 3 = dla pracowników przedsiębiorstw

cena 4 = osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia

Więcej informacji na temat naszej polityki cenowej tutaj.

Jeśli wybieracie się na któreś poznańskie warsztaty, to TUTAJ znajdziecie wybór miejsc na lunch