Systemic Consensing (SC, Uzgodnienia Systemowe). Systemowe podejmowanie decyzji uwzględniających wszystkich (16-17 października 2024, Poznań)

Od: 390,00

Zapoznaj się z naszą polityką cenową

Metoda, która pomaga wypracować najbardziej akceptowalne, kreatywne i zrównoważone rozwiązania w zespołach lub grupach.

Zapisy do: 15-10-2024

Opis

Systemic Consensing – systemowe podejmowanie decyzji uwzględniających wszystkich

Systemic Consensing będziemy nazywać również SC lub – do ustalenia oficjalnej polskiej nazwy: Uzgodnienia Systemowe

 • Chcesz doświadczyć większej współodpowiedzialności w grupie, do której należysz: w swoim zespole, klasie lub rodzinie?
 • Szukasz sposobu, by podwyższyć swój wkład i uczestnictwo podczas podejmowania zbiorowych decyzji, albo/i pragniesz, by wszystkie osoby zostały uwzględnione w trakcie dokonywania grupowego wyboru?
 • Ciekawi Cię metoda, która wspiera przebieg procesu decyzyjnego w grupie?

Zapraszamy na 2-dniowe warsztaty poświęcone SYSTEMIC CONSENSING, metodzie, która pomaga wypracować najbardziej akceptowalne, kreatywne i zrównoważone rozwiązania w zespołach lub grupach. SC, czyli grupowe podejmowanie decyzji przez uwzględnienie różnorodności i sprzeciwu, to metoda dla osób, które chcą rozstać się z tym „niesmakiem”, jaki miewamy po wielu procesach podejmowania decyzji.

Specyfika Systemic Consensing

Uzgodnienia Systemowe, zamiast tradycyjnego wybierania polegającego na prostym liczeniu głosów „za” i „przeciw”, proponuje dokonywanie wyboru poprzez proces sprawdzający, która z propozycji budzi najmniej zastrzeżeń. Najniższy poziom sprzeciwu i/lub oporu przekłada się na najwyższą akceptację i największą trwałość przyjętego rozwiązania.

Dla kogo?

Dla każdego, kto ma do czynienia z zespołami, grupami, klasami, rodzinami i jakimikolwiek innymi społecznościami.

Warsztaty będą miały szczególne znaczenie dla tych, którzy:

 • chcą podejmować kroki prowadzące do decyzji, która przejawia największe prawdopodobieństwo bycia wspólną dla wszystkich członkiń i członków grupy;
 • tęsknią za poczuciem wspólnoty w grupie po zakończeniu głosowania;
 • pragną tworzyć klimat, w którym wypracowywane rozwiązania są nacechowane stabilnością i uwzględnieniem wszystkich stron;
 • nie chcą (już) podążać za najgłośniejszymi, najsilniejszymi lub najszybszymi z grupy;
 • szukają skutecznych narzędzi do podejmowania trwałych i uwzględniających różnorodność decyzji;
 • nie do końca są zadowoleni ze sposobu doświadczania i praktykowania w naszym życiu demokratycznych wartości.

Na warsztatach będziemy:

 • doświadczać procesu moderowania grupy w obszarze podejmowania decyzji;
 • poznawać narzędzia i praktykę pytań o sprzeciw;
 • ćwiczyć tzw. „prostą ścieżką” w SC;
 • zaznajamiać się z tzw. „kreatywną ścieżką” w SC w kontekście ważnych i kompleksowych tematów;
 • omawiać kontekst grupowego podejmowania decyzji.

Po tych dwudniowych warsztatach uczestniczki i uczestnicy zyskają narzędzia, które pozwolą im moderować grupę za pomocą SC.

INWESTYCJA

:: 16-17 października 2024, Poznań, cena od 390 zł do 1200 zł (widełki-cena do wyboru przez uczestnika/ uczestniczkę):

 • Klienci indywidualni: od 590 do 1200 zł
 • Firmy: od 810 do 1200 zł
 • Szkoły, przedszkola: od 650 do 1200 zł
  Szkoły, przedszkola i inne podmioty które maja prawo do zwolnienia z vat z tyt. Ust vat art. 43 ust pkt 29 c (tj. usługa zostanie opłacana co najmniej w 70% z środków publicznych)
 • Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 390 do 1200 zł
 • wymagana bezzwrotna zaliczka w kwocie 100 zł

0rientacyjne godziny warsztatów: 1 dzień 9.30-17.00, II dzień 9.00-16.30

nasza polityka cenowa

Prowadzenie: Magdalena Sendor

Magdalena o sobie:

Uzgodnienia Systemowe poznałam w 2019 r. na 9-dniowym treningu NVC, podczas którego miałam okazję doświadczyć procesu SC prowadzonego przez Adelheid Schmidt na realnej, żywej dla naszej grupy, sprawie. Zachwyciłam się. Rok później zaprosiłam Adelheid do Polski, jednak z powodu pandemii majowe warsztaty odbyły się online. Kolejne, przeprowadzone w październiku, już na sali. Efektem obu edycji było powstanie grupy praktykującej SC, w której brałam aktywny udział. Przez cały czas wykorzystuję tę metodę spontanicznie w zetknięciu z różnymi zespołami, dzięki czemu stała się znana w wielu środowiskach.

Moją główną bazą jest Porozumienie bez Przemocy (NVC) – od 2014 jestem certyfikowaną trenerką NVC. Porozumienie oferuje mi mnóstwo narzędzi wspierających troszczenie się zarówno o siebie, jak i innych w zakresie relacji dwuosobowych lub niewielkiej grupy. Systemic Consensing pokazuje mi, jak można dbać o efektywność z jednoczesnym uwzględnieniem różnorodności i indywidualnych zakresów tolerancji.

Prowadząc szkolenia, mediacje czy coaching szukam wraz z moimi Klientkami i Klientami unikalnego poczucia bycia w harmonii z samym sobą i z innymi, w poczuciu autentyczności siebie jak i dbałości o innych. Pracuję zarówno z osobami indywidualnymi, jak i instytucjami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i firmami.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o Systemic Consensing, obejrzyj moją rozmowę z Adelheid Schmidt, od której uczyłam się procesu SC.: https://tiny.pl/w3vbh

Trenerzy

Magdalena Sendor

Magdalena Sendor

Z wykształcenia jestem dziennikarką i kulturoznawczynią. Prowadząc szkolenia, mediacje czy coaching szukam wraz z moimi Klientami unikalnego poczucia bycia w harmonii z samym sobą i z innymi, w poczuciu autentyczności siebie jak i troski o innych.

Systemic Consensing (SC, Uzgodnienia Systemowe). Systemowe podejmowanie decyzji uwzględniających wszystkich (16-17 października 2024, Poznań)

Dodaj do koszyka